2019-07-08     Arnolda, Edgara, Elżbiety        
Strona główna -> Kontakt z animatorami

 

Na komplekie boisk sportowych zatrudnieni są dwaj animatorzy:

Pan Dawid Gębarowski

Pan Kazimierz Gurba

W celu rezerwacji boisk prosimy o kontakt: 690 608 688

Animatorzy pracują na boiskach od 12:00 - 22:00

W godzinach przedpołudniowych na boiskach odbywają się zajęcia sportowe Szkół
wcześniej uzgodnione z animatorami, oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Szalowej.